Låt inte staten styra vägar och järnvägar

Ge regioner och kommuner makten över vägar och järnvägar. Så kan dagens utmaningar inom trafikinfrastrukturen mötas, menar Björn Hasselgren, infrastrukturforskare.