Återblicken

Sedan Blandaren åkte ut från kth:s lokaler 1969 har den ideella organisationen bakom Sveriges äldsta humortidning återuppbyggt sin nära kontakt med studentkåren och teknologerna.