Innovation & Forskningsrön

Rum för nära möten – på distans

Utformningen av våra byggda miljöer kommer i framtiden att påverkas allt mer av IT och nya kommunikationstjänster.
– Video är ett byggnadsmaterial. Som arkitekt är jag intresserad av att förlänga rummet genom virtuella dörrar och fönster, säger Charlie Gullström, gästlektor i arkitektur med inriktning mot kommunikation, interaktion och media vid Arkitekturskolan KTH.