Trendig teknik för äldre

På institutionen Centrum för hälsa och byggande (CHB), under Tore Larssons ledning, har man koll på aktuella trender och tendenser. Vad är extra viktigt på området teknik för äldre?