Innovation & Forskningsrön

Fyra KTH-studenter har skapat rent dricksvatten till hundratals människor i ett slumområde i Uganda.