Innovation & Forskningsrön

Livsviktig matematik

Med hjälp av avancerade datorsimuleringar hoppas forskare på att kunna minska antalet djurförsök och skona miljön.
– Simulering skulle redan nu kunna minska produktion av industriella prototyper. Och snart kan datorsimulering användas som beslutstöd för vissa medicinska ingrepp, säger Johan Hoffman, professor i numerisk analys på KTH.