Den underskattade solenergin

– Solljus är en av våra viktigaste energikällor. Solenergi är en fantastisk resurs som hittills nästan helt har förbisetts i Sverige, säger Lars Kloo, kemiprofessor på KTH. I sin forskning utvecklar han en tredje generationens solcell, den molekylära solcellen, som kan förvandla även svagt ljus till el.