Alumni

En hållbar framtid för Sewris våtmarker

Masterstudenten Deshpande Paritosh Chakor, som studerar på KTH-programmet Environmental Engineering and Sustainable Infrastructure, kan tack vare medel från KTH Opportunities Fund utföra sitt examensarbete i Sewriområdets våtmarker nära Mumbai, Indien.