Alumni

Livliga alumn-träffar i Schweiz

Bland KTH-alumner i Schweiz är intresset för alumnnätverket stort. Alumnen Esbjörn Gullhamn tror att verksamheten kommer att bli värdefull för alumnerna på flera sätt.