– Det kommer att behövas trendbrott på flera områden för att stadsbornas energianvändning ska bli hållbar. Det säger KTH-professor Mattias Höjer.

Återblicken

Med getmagar eller propellrar – förflyttningar under vatten har fascinerat människor långt tillbaka i tiden. På 1600-talet prövades ubåtar som roddes, århundradet därpå ubåtar med handdrivna propellrar. Den första fungerande maskindrivna ubåten demonstrerades 1885 – och var byggd i Sverige.