Samarbete ger störst förhandlingsvinst

Alla vinner om parterna spelar med öppna kort vid en förhandling, visar forskningen. Oavsett om det gäller en löneförhandling eller ett stort samhällsbyggnadsprojekt är det samarbete som ger bäst resultat.