Innovation & Forskningsrön

Världens mest sociala robot finns på KTH.