Innovation & Forskningsrön

”Obligatoriska chefskurser för ökad jämställdhet”

Nu föreslår KTH-professor Anna Wahl obligatoriska genuskurser för alla chefer.
– Det finns alltför många okunniga chefer i arbetslivet. Den okunskapen medverkar till att en ojämn maktfördelning mellan män och kvinnor fortsätter att ses som något naturligt, säger hon.