Alumni

Ekomatsal till SOS-Barnbyar i Zanzibar

Masterstudenterna Catharina Arehög och Elin Pramlid åker i år till Zanzibar för att hjälpa till att bygga en ekologisk skolmatsal med självförsörjande system åt en SOS-barnby.