Innovation & Forskningsrön

Energiomvandlaren som minskar förlusterna tio gånger om

KTH-forskare har tagit fram energiomvandlare med en verkningsgrad på nära 100 procent.
– Genom den nya tekniken blir våra elbilar, hybridbilar, elektriska tåg, elnät och tunnelbanor mer energi- och kostnadseffektiva, säger Hans-Peter Nee, chef för Elektrisk energiomvandling vid KTH.