Återblicken

Som mest omfattade det svenska järnvägsnätet 16900 kilometer, år 1938. Därefter avtog tågets popularitet, men genom jakten på miljövänlig transport har pendeln svängt på nytt.

Nu står spårtrafiken inför ett rejält uppsving – tekniken vässas och blir allt billigare, miljövänligare och snabbare. Men Sveriges järnvägar är på många håll ordentligt nerslitna. Vissa sträckor räls är enligt professor Sebastian Stichel i mycket dåligt skick, och enligt forskare och Trafikverkets egna prognoser kommer det att ta cirka tio år att komma ikapp med upprustningen av Sveriges järnvägar.