Innovation & Forskningsrön

Miljonprogrammets styrkor och svagheter

Tusentals hus som byggdes i miljonprogrammet åren 1965-1974 är nu i akut behov av upprustning.
– När de ändå renoveras borde vi passa på att slå ihop trerumslägenheter för att skapa femmor och ettor, säger Erik Stenberg, som är arkitekt och lärare vid KTH Arkitekturskolan och forskar om miljonprogrammets byggsystem.