Kraften i vatten

Vattenkraft bidrar i dag med närmare hälften av Sveriges samlade elproduktion.

– Den viktigaste frågan inför framtidens omställning till förnyelsebara energikällor och klimatförändringar är hur vattenkraftens roll ska se ut när det gäller reglerförmågan, så befolkningen ska få en jämn elförsörjning, säger Anders Wörman, professor och föreståndare för KTH Vattendragsteknik.