I labbet

Avancerade laboratorier, som förr kunde ta hela hus i anspråk, får numera plats i en smartphone. Peter Händel, professor i signalbehandling, berättar om den nya forskningsmiljön.