Innovation & Forskningsrön

Trä-materialet skulle kunna användas till fönster. Eller till husfasader som samtidigt är solpaneler. Nanocellulosan kan även ersätta material som stål och kolfibrer.

Wallenberg Wood Science Center: Skapar högteknologi av ved

Inom Wallenberg Wood Science Center samlas cirka 60 forskare, varav 20 professorer, från KTH och Chalmers.