Innovation & Forskningsrön

Alger som kan ersätta fisk och råolja

På tusentals kvadratmeter i Skåne ska Fredrika Gullfot odla mikroalger som hon säger kan lösa problemet med utfiskade hav.
– Dessutom är algolja ett förnybart alternativ till råolja och fossila bränslen.