Innovation & Forskningsrön

”De kinesiska mikrobloggarna skapar hopp”

Björn Kjellgren, sinolog och socialantropolog på KTH, har i flera år följt nätkulturens utveckling i Kina.
Senare tids ökade samarbete mellan KTH och Kina väcker många frågor, inte minst med tanke på skillnaderna mellan de båda ländernas inställning till yttrandefrihet på nätet.