Innovation & Forskningsrön

Är vi mörk materia på spåren?

Mätresultat från partikeldetektorn AMS, the Alpha Magnetic Spectrometer, har visat ett överskott av antimateriepartiklar, så kallade positroner. Nu frågar sig forskare om partiklarna kommer från områden med mörk materia eller från avlägsna pulsarer.