Återblicken

Från bil-telefon till mobil-telefon

När de första mobilerna kom låg betoningen på den andra stavelsen, det var biltelefoner det handlade om. Så värst mobila, utom med bil, var inte heller de första generationernas mobiltelefoner.