I labbet

I akustiklabbet forskar Susann Boij och hennes kollegor om restprodukten i det moderna samhället: oljudet.