Satellitbilder ger nya energisystem

I ett internationellt prestigeprojekt utvecklar KTH tillsammans med NASA och Världsbanken modeller för bättre planering av nya energisystem. Störst nytta kan de göra i tredje världen.