Innovation & Forskningsrön

Här finns tekniken som kan bromsa hormonstörningar bland fiskar och bidra till att hejda utvecklingen av antibiotikaresistens.