När Stockholms stad pilottestar nattliga varuleveranser bistår KTH Transport Labs med mätning och utvärdering av resultatet. Projektet “Off peak” påbörjas under våren.