I labbet

På transportlabbet ITRL är resan det viktiga, inte fordonet.