Innovation & Forskningsrön

Är vi mörk materia på spåren?

Mätresultat från partikeldetektorn AMS, the Alpha Magnetic Spectrometer, har visat ett överskott av antimateriepartiklar, så kallade positroner. Nu frågar sig forskare om partiklarna kommer från områden med mörk materia eller från avlägsna pulsarer.

Innovation & Forskningsrön

Satellit och rymdballong öppnar fönster mot universum

Partikeldetektorn PAMELA och rymdteleskopet PoGOLite är två KTH-projekt som jagar antimateria respektive röntgenstrålning i universum.
– Det mest spännande med grundforskning i rymden är att vi lär oss mer om vårt universum, och vem vet hur våra nya rön kan komma att påverka samhället framöver, säger Mark Pearce, KTH-professor i astropartikelfysik och medverkande konstruktör till båda projekten.