Mötet

Studielån, studentlägenhet och du-reform. Nog har livet som KTH-student förändrats en del. Vi sammanförde Rune Jonasson som började på Teknisk Fysik för 70 år sedan med Rebecca Staffas, student i årskurs 4.