Skador på det svenska vägnätet kostar varje år miljontals kronor att åtgärda. Men varför åldras vissa vägar så fort? När asfalten på andra ställen automatiskt kan smälta ihop tjälskott, potthål och sprickor?