Life science blomstrar i Flemingsberg

Tio nya företag och 65 växande affärs­koncept inom Life science. Så ser resultatet ut när affärs­arkitekter från Flemingsberg finkammat vård- och omsorg efter nya idéer.