Innovation & Forskningsrön

Akut behov av sophämtning

Att hitta metoder att ta hand om avfallet människan lämnar efter sig blir ett allt mer akut problem. Så som på jorden så ock i rymden.
– Rymdskrotet kan ju slå ut och störa all den kommunikation som vi är vana vid och är beroende av för att samhället ska fungera, säger Gunnar Tibert, rymdforskare på KTH.