Vad innehåller hållbara hus?

Ett hållbart hus innebär betydligt mycket mer än energieffektivitet – det måste även fungera ekologiskt och socialt, och ha en naturlig koppling till platsen det står på. Det säger Sara Grahn, arkitekt och professor i hållbar gestaltning vid Arkitekturskolan KTH.