Innovation & Forskningsrön

Nu har forskare på SciLifeLab lyckats kartlägga de gener som kodar för samhällets 17 vanligaste cancerformer. Resultaten väntas få stor betydelse för såväl diagnostisering som behandling av cancer.

Porträttet

Emma Lundberg kartlägger och skapar en atlas över kroppens alla proteiner – både i Solna och i en helt annan galax.

Porträttet

Peter Savolainen är forskaren som har skrivit om historien om hundens ursprung.

I labbet

Samma sorts alger som gör Östersjön otjänlig på sommaren kan driva bilar, lastbilar och flygplan. Paul Hudson och hans grupp på SciLifeLab befinner sig i forskningsfronten för framtidens biobränsle.

Innovation & Forskningsrön

Sweden SciLifeLab ska bli ett världsledande forskningsinstitut

Nu ska det framgångsrika forskningscentrat Science for Life Laboratory (SciLifeLab), som grundades av KTH, Karolinska Institutet, Stockholms universitet och Uppsala Universitet 2010, bli ännu större, ännu snabbare.
Hela världens blickar riktas mot Sverige och centret som enligt den nya planen ska bli en unik resurs för forskare både i Sverige och utomlands.