Alumni

Kan en husfasad, en takpanna eller en glasruta generera el?
Solcellsmarknaden har formligen exploderat och idag utvinns solenergi ur nya, oväntade material.

Den underskattade solenergin

– Solljus är en av våra viktigaste energikällor. Solenergi är en fantastisk resurs som hittills nästan helt har förbisetts i Sverige, säger Lars Kloo, kemiprofessor på KTH. I sin forskning utvecklar han en tredje generationens solcell, den molekylära solcellen, som kan förvandla även svagt ljus till el.

Återblicken

På 1970-talet, i energikrisens spår, tog den moderna forskningen kring solenergi och solfångare fart. Men långt innan dess experimenterade människor med olika sorters solmaskiner.