Porträttet

Alltför få bostäder på marknaden och allt fler överbelånade hushåll. Så har situationen sett ut i Sverige de senaste åren. Nu efterlyser ekonomiforskare Cecilia Hermansson politiska åtgärder för att stabilisera läget i svensk ekonomi innan landet drabbas av ekonomisk kris.