I labbet

Vilka produkter kommer att efterfrågas 2030? Och vilka material och processer kommer de att förutsätta? Hos XPRES labs har forskarna gift ihop den digitala världen med den reella för att se bortom dagens industriproduktion.