Innovation & Forskningsrön

SEM Glove stärker greppet

Personer med nervskada eller muskelförsvagning får extra greppstyrka genom KTH-innovationen SEM Glove.
– Behovet av den här sortens hjälpmedel kommer att öka i framtiden, inte minst med tanke på att äldre vill bo kvar hemma så länge som möjligt, säger Mats Nilsson, forskare vid KTH:s Skolan för Teknik och Hälsa som skrivit en vetenskaplig rapport om hjälpmedlet.