Trendig teknik för äldre

På institutionen Centrum för hälsa och byggande (CHB), under Tore Larssons ledning, har man koll på aktuella trender och tendenser. Vad är extra viktigt på området teknik för äldre? 

I snart fem år har tekniken bakom morgondagens smarta äldreboende testats. Två fullstora laboratorielägenheter är placerade i KTH:s Centrum för hälsa och byggande i Haninge. Där utvecklar forskarteamet smarta tekniklösningar för äldre.