Innovation & Forskningsrön

Grus och sand gör vattnet drickbart

Fyra KTH-studenter har skapat rent dricksvatten till hundratals människor i ett slumområde i Uganda.