Alumni

”Gräsrotsfinansiering hör framtiden till”

Ulrik Franke, 32 år, ville ge något tillbaka till KTH. Därför donerade han 10 000 kronor till Opportunities Fund.