Innovation & Forskningsrön

Genom att bygga ett enkelt vindkraftverk utanför en skola i Tanzania har några KTH-studenter förändrat livsvillkoren för skolans elever.

”Vi ska bygga där det blåser bra”

En utbyggnad av vindkraften skulle enligt aktuell KTH-forskning ge Sverige goda möjligheter att gå över till en helt förnybar elproduktion.

– Vi kan ha minst fyra gånger mer vindkraft i Sverige än vad vi har i dagsläget. Det är förstås mycket att se över, inte minst kraftnätet, men allt tyder på att det är fullt genomförbart, säger Lennart Söder, professor i elektriska energisystem.