Innovation & Forskningsrön

”Framtidens läkemedel är ren ingenjörskonst”

Mathias Uhlén talar om biologiska läkemedel som en tyst revolution för läkemedelsindustrin.