Läs om spännande forskning och morgondagens pionjärer
i KTH Magazine – en webbtidning fullpackad med aktuella forskningsartiklar, personporträtt och reportage.

Tidningens syfte är att belysa nyttan med KTH:s verksamhet och lyfta fram nya rön, innovationer, forskare, entreprenörskap samt inspirerande initiativ inom utbildning och forskning.

Vi tar avstamp i den aktuella samhällsdiskussionen och visar upp goda exempel, KTH:s samverkan med samhället och forskningens samhällsnytta nationellt och internationellt. Vi berättar om vår alumnverksamhet och läsaren får en inblick i nuläget vid KTH.

Tidningen vänder sig i första hand till näringslivsrepresentanter, KTH-alumner och media. Vi riktar oss även till beslutsfattare, universitet och högskolor, samt KTH-studenter och alla som intresserar sig för KTH:s verksamhet.

Som prenumerant får du bland annat kostnadsfria sammanställningar av senast publicerade artiklar och temaartiklar direkt till din mejlbox.
Genom att berätta om vår forskning och verksamhet vill vi engagera och behålla kontakten med KTH:s gamla och nya vänner världen över.

Har du tips och synpunkter på innehållet i tidningen? Hör av dig!
Chefredaktör Katarina Ahlfort, ahlfort@kth.se Tel: 08-790 6929